Digitalisaation johtamista ja oppimisanalytiikkaa ITK2023-konferensissa

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi eli ITK-konferenssi on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma, joka järjestetään vuosittain Hämeenlinnassa Aulangolla. Konferenssissa opetusalan ammattilaiset jakavat ajatuksiaan ja keskustelevat opetuksen digitaalisista ratkaisuista ja kehittämisideoista.

Tänä vuonna konferenssin keskeisiä teemoja olivat oppimisanalytiikka, tekoäly ja XR-teknologiat. Opetushallituksen pääjohtajan, Minna Kelhän, avauspuheenvuoro koski digitalisaation ja osaamisen johtamista osana oppilaitoksen strategiaa. Samasta aiheesta pitivät esityksen digipedagogiset suunnittelijamme Jaana Parkkila ja Timo Hakkarainen. Jaana ja digipedagogiikan lehtori Satu Aksovaara (JAMK) pitivät esityksen myös oppimisanalytiikasta opiskelijan ohjaamisen tukemisessa ja opetuksen laadun parantamisessa.

Miten norsu syödään? – DigCompOrg

DigCompOrg – A European Framework for Digitally Competent Educational Organisations on eurooppalainen viitekehys oppilaitoksen digikyvykkyydelle. Se antaa suuntaviivat oppilaitoksen digitalisaation johtamiseen ja hallintaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti. Viitekehyksen painopiste on digitalisaation ja osaamisen johtamisessa osana strategiaa sekä opetus- ja oppimiskäytänteiden kehittämisessä digitalisaatiota hyödyntäen.

Jaana ja Timo tekivät DigCompOrg-viitekehyksestä suomenkielisen ThingLink-mallin, joka helpottaa oppilaitoksia oman digistrategian tai digikompassin tekemisessä. Malli syntyi osana OSAOn omaa digikompassityötä ja Digiosaava.fi-hanketta, joka pohjautuu DigCompOrg-viitekehykseen. Linkki malliin löytyy aoe.fi-palvelusta.

Perinteinen opetus ja opetuksen niukat resurssit eivät mahdollista vaadittua osaamisperusteista, yksilöllistä, autenttista ja itseohjautuvuutta kasvattavaa oppimista, mutta digitaalista teknologiaa järkevästi hyödyntämällä se onnistuu. Digitalisaation yhteydessä tehokkuudesta puhuttaessa tarkoitetaankin juuri organisaation prosessien, toimintatapojen ja palveluiden uudistamista sekä monipuolistamista laadun parantamiseksi eikä suoraa säästöjen hakemista.

Digitalisaation johtamiseen tarvitaan digistrategia tai vastaava toteutussuunnitelma (OSAOlla digikompassi). Digistrategiassa asetetaan selkeät tavoitteet ja linjaukset digitalisaation hyödyntämiselle, ja niihin tulee kaikkien sitoutua. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja oppilaitoksen digikyvykkyyttä vertaisarvioidaan toisten oppilaitosten kanssa.

Digitalisaation hyödyistä ja pedagogisista innovaatioista viestitään jatkuvasti sekä sisäisesti että ulkoisesti avoimen oppimiskulttuurin mukaisesti. Lisäksi henkilöstön digiosaamista mitataan ja seurataan. Tämän lisäksi henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen monipuolisesti ja yksilöllisesti esimerkiksi vertaisoppimalla, mentoroinnilla ja kouluttautumalla.

Timo Hakkarainen pitämässä esitystä digitalisaation johtamisesta.
Timo Hakkarainen kertoo digitalisaation johtamisesta täydelle salille.

Oppimisanalytiikka buustaa oppijaa

Eräs digitalisaation tarjoama väline yksilöllisen oppimisen mahdollistamiseksi on oppimisanalytiikka. Oppimisanalytiikalla pyritään tukemaan ja ohjaamaan oppijaa ja parantamaan oppimisen laatua. Oppijan toiminnasta digitaalisissa ympäristöissä jää digitaalisia jälkiä, joita voidaan seurata ja analysoida. Kaikki saatu data ei kuitenkaan ole hyödyllistä. Esimerkiksi tieto siitä, onko opiskelija avannut annetun tiedoston vai ei, ei anna meille kovinkaan paljoa tietoa opiskelijan oppimisesta.

Jaana Parkkila pitämässä esittelyä oppimisanalytiikan käyttämisestä opetuksessa. Esityksessä lukee "oikeus oppia ilman jatkuvaa arvostelua".
Jaana Parkkila kertoo ajatuksiaan oppimisanalytiikan käyttämisestä opetuksessa.

Jaana ja Satu lähestyivät esityksessään oppimisanalytiikkaa oppijan itseohjautuvuuden ja sisäisen motivaation kasvattamisen näkökulmasta. He esittelivät konkreettiset esimerkit muotoilemistaan opintojaksoista.

Jotta oppijaa voidaan tukea oikea-aikaisesti ja kasvattaa hänen itseohjautuvuuttaan, täytyy oppiminen muotoilla oppimisanalytiikan näkökulmasta (DigCompOrg-viitekehyksen Arviointikäytännöt-elementti). Oppimisprosessiin ja -harjoitteisiin tulee integroida oppimisanalytiikkaa siten, että saatu data antaa oleellista tietoa oppijan oppimisesta ja ohjaustarpeesta opetuksen kehittämiseksi yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.

ITK-terveisin

Jaana Parkkila
suunnittelija, Opiskelijapalvelut, OSAO

Sirpa Karjalainen
ravintola- ja catering-alan lehtori ja digivastaava, OSAO