Erinomaisten tulosten vuosi 2019

Vuosi 2019 oli viimeinen Osekkin eli Oulun seudun koulutuskuntayhtymän toimintavuosionneksi kuitenkin sanan varsinaisessa merkityksessä vain sanallisesti. Osekkin omistajakunnat hyväksyivät nimenmuutoksen ja 1.1.2020 lähtien nimi on Koulutuskuntayhtymä OSAO. Muutosprosessi kaikkine vaiheineen kesti lähes seitsemän vuotta. Uusi nimi ja brändi lisäävä tunnettavuuttamme ja selkeyttää ulkoista viestintäämme.  

Vuoden 2019 taloustulos oli erinomainen: tulos ja toimintakate olivat reilusti plusmerkkisiä. Hyvät tulokset syntyivät jälleen kerran hyvällä valmistelulla ja toimenpiteillä. Vuoden 2018 aikana tehdyt välttämättömät henkilöstöratkaisut vaikuttivat olennaisesti henkilöstökulujen kurissa pysymiseen. Yhtä lailla olemme pitäneet kiinni toisesta jatkumosta eli tarkasta kiinteistöjen käytöstä. Nämä kaksi perusprinsiippiä ovat toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmät talouden ohjurit. 

Opiskelijavuosissa raju lasku

Taloutemme tärkein kivijalka on opiskelija- tai opiskelijavuosimäärä. Sen osalta jäimme vuonna 2019 huolestuttavan kauas tavoitteestamme. Syyt ovat selkeät: aikuiskoulutuksen – mukaan lukien maahanmuuttajakoulutuksen – määrän romahdus ja perustutkinto-opiskelijoiden nopeutuneet valmistumisajat. Useita työvoima- ja maahanmuuttajakoulutuksia jäi toteutumatta, koska emme saaneet niihin riittävästi opiskelijoita.

Opintoaikojen lyhentyminen kertoo, että olemme onnistuneet yksilöllisten opintopolkujen luomisessa. Samalla nopeutuneet valmistumisajat ovat merkinneet valtionrahoituksen vähentymistä. Olemme jo lähteneet vastaiskuun; jo syksyn 2019 aikana tiivistimme yhteydenpitoa yrityksiin ja julkisen sektorin toimijoihin. Tämä on niin sanottu uusi normaali opiskelijoiden hankkimisessa. 

Visiona olla Suomen johtava koulutusyhteisö

Yhtymäkokous hyväksyi päättyneenä vuonna uuden Koulutuskuntayhtymä OSAOn strategian. Uuden strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on olla Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö vuoteen 2025 mennessä. Perustehtävämme on mahdollistaa työelämäosaaminen ja jatkuva oppiminen. Painopisteinä ovat joustavat ja monipuoliset osaamispolut, aktiivinen työelämäkumppanuus, uudistumiskykyinen, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tasapainoinen talous. Strategisten tavoitteiden ydin on työelämän muutoksen ennakointi, verkostoituminen ja työssä onnistumisen vahvistaminen. 

Asiakkailta kiitettävä palaute

Osekkin viimeisenkin vuoden tärkein ydintehtävä oli koulutustoiminnan turvaaminen. Pedagogiset tulokset olivat erinomaiset: noin 3000:sta valmistuneesta 90 % pääsi töihin, jatko-opintoihin, siviilipalvelukseen tai asevelvollisuuttaa suorittamaan. Sekä valmistuneiden että jatkavien antama palaute koulutuksen laadusta oli erinomainen. Keskiarvo oli noin 4,3 arviointiasteikolla 1-5. Myös työelämän antama palaute toiminnastamme oli kiitettävällä tasolla.

Hyvät tulokset ovat syntyneet kahden asian takia: Osekkissa on reagoitu toimintaympäristön muutoksiin ja henkilöstö on sitoutunut perustyöhönsä ja muutokseen erittäin hyvin. Opettajien osalta muutosvuosi oli tavallistakin suurempi, kun 1.8.2019 vuosityöaika otetiin OSAOn puolella käyttöön. Osekk oli ja OSAO on kuntayhtymä, joka jatkossakin reflektoi ennakoidusti ja tekee muutokset perustellusti myös vuoden 2020 aikana.