Hankeyhteistyössä on voimaa

Hymy- ja Kohti yhteisöllisempää opiskeluhuoltoa -hankkeet panostavat yhdessä opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääntymiseen.

OSAOssa kehitetään hankerahoituksen avulla paljon erilaista toimintaa, ja myös ohjauksen eri näkökulmat huomioidaan kehittämistyössä. Oppilaitoksessamme toimii tälläkin hetkellä useita eri rahoituslähteistä olevia hankkeita, jotka kuuluvat opiskelijan tuki ja ohjaus -prosessin alaisuuteen. Vuoden 2023 alkupuolella alkaneet hankkeet Kohti yhteisöllisempää opiskeluhuoltoa ja Hymy panostavat nimenomaan opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Mistä on kyse?

Kohti yhteisöllisempää opiskeluhuoltoa -hankkeessa kehitämme oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintakulttuuria yhä enemmän opiskelijoiden kokonaishyvinvointia tukevaksi. Hankkeessa työskentelee neljä ohjaajaa, kaksi erityisopettajaa ja projektipäällikkö OSAOn eri yksiköissä. Konkreettinen kehittämistyö tapahtuu Kaukovainion molemmissa yksiköissä sekä Kontinkankaalla ja Muhoksella.

Hymy-hankkeessa puolestaan kehitämme opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vaikuttamismahdollisuuksia siten, että vaikutukset näkyvät konkreettisesti opiskelijoiden arjessa. Hankkeessa työskentelee osa-aikainen hankevastaava.

Heti alusta alkaen olemme tehneet tiivistä yhteistyötä yhdistäen voimamme ja resurssimme. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet hankeyhteistyössä viime kevään ja kesän aikana opiskelijoille erilaisia tapahtumia.

Muhoksen asuntolaopiskelijat pääsivät huhtikuussa virkistysreissulle SuperParkiin, jossa viihdyttiin iltapäivän ajan erilaisten liikunnallisten aktiviteettien parissa. Kesän alussa Kontinkankaan ja Kaukovainion yksiköiden opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä keilaamaan. Syksylle olemme suunnitelleet yhdessä Kontinkankaan tutoropiskelijoiden ryhmäytymisreissua sekä vapaa-ajantoiminnan kehittämistä Muhoksen yksikössä, mm. opiskelijoiden ruoanlaittoryhmiä pitämällä.

Joukko ihmisiä istuu sisäaktiviteettipuistossa SuperPark-kyltin edustalla.
Muhoksen asuntolaopiskelijat virkistäytymässä SuperParkissa huhtikuussa 2023.

Näin toimimme

Onnistunut yhteistyö ja -kehittäminen on perustunut kasvokkain järjestettäviin kuukausipalavereihin ja suoraan yhteydenpitoon palavereiden välissä. Määrittelimme heti alussa ne tavoitteet ja tehtävät, joihin saisimme entistä parempaa vaikuttavuutta tekemällä ne porukalla. Tämän lisäksi olemme käyneet yhdessä tutustumassa toistemme yksiköihin ja verkostokumppaneiden toimintaan.

Yhteistyötä tehdessämme yksi tärkeimmistä huomioista on ollut se, että useissa yksiköissä toimivat hankkeet lisäävät merkittävästi yksikköjen välistä yhteistyötä ja ovat tuoneet niin työntekijöitä kuin opiskelijoitakin lähemmäksi toisiaan. Mikään kehittäminen ei tapahdu tyhjiössä, vaan sen mahdollistavat OSAOn koko henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyökumppanit sekä muut ohjauksen hankkeet.

Kohti yhteisöllisempää opiskeluhuoltoa on OSAOn koordinoima ja toteuttama hanke, jota rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtion erityisavustuksella.

Hymy on SAKU ry:n koordinoima hanke, jossa OSAO toimii osatoteuttajana. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.