365/12

Aina avoin ammatillinen oppilaitos

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.12.2017 – 31.12.2020

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitämme 365/12-mallin ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Mallin avulla parannamme myös ammatillisen koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Kehitämme hankkeessa erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat ja työelämä kohtaavat entistä helpommin ja joissa oppiminen on sujuva jatkumo henkilökohtaisten suunnitelmien mukaan. Uusien oppimisympäristöjen kautta autamme synnyttämään myös uudenlaista yhteisöllisyyttä, jota tarvitaan kun entistä yksilöllisempien valintojen kautta vanhat staattiset yhteisöt menettävät merkitystään.

365/12-malli koostuu seuraavista kehittämisen kärjistä:

  • yritys-oppilaitosyhteistyö uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden luojana
  • yrittäjyys vahvana osana opintoja
  • työelämän tarpeista muodostettavat monialaiset opintopolut
  • virtuaaliset ja digitaaliset opinnot osana oppimista
  • osaamiskeskukset opintojen ohjauksen ja opetusmenetelmien tukena
  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin välinein

Hankkeen tuloksena syntyy 365/12- malli, jossa yhdistyvät opiskelijoiden itseohjautuvuuden, ohjauksen, osallistamisen, työelämäyhteistyön ja uusien oppimisympäristöjen hyvät käytännöt ja toimintamallit, jotka puolestaan mahdollistavat uusien liiketoimintaideoiden syntymisen.

 

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastosta. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

Suunnittele oma polkusi 365/12 -mallilla

Tutustu Aina avoin ammatillinen oppilaitos 365/12-malliin ja suunnittele oma polkusi. Malli on koottu Polku ammattiin sivustolle.

Tutustu 365/12 -malliin ja kokeile

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Sirpa Karjalainen
p. 050 317 4612
sirpa.karjalainen@osao.fi