Alueellinen osaamisekosysteemi

Musta pystyviiva, jonka oikealla puolella teksti Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toiminta-aika

12.6.2020 – 31.12.2022

Hankkeen kuvaus

Alueellinen osaamisekosysteemi -hankkeessa edistämme jatkuvan oppimisen kehittämistä, tuemme työllisyysasteen nostamista ja vastaamme osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä.

Hanke on kaksi osainen. Hankkeen ensimmäisessä osassa tavoitteena on rakentaa hankkeen asiakkaalle realistinen kuva omien toiveiden, vahvuuksien ja taitojen sekä eri ammattien vaatimien osaamisten kohtaamisesta, minkä seurauksena alavalintojen osuvuus ja osaamisen hankkimisen motivaatio paranevat.

Hankeen toisessa osassa kehitämme ja pilotoimme jatkuvan ohjauksen mallia. Mallin avulla edistetään alueen työllisyysasteen kasvua ja helpotetaan osaavan työvoiman saamista toimialoilla, joilla on työvoimapulaa. Hanke toimii OSAO Oven tiloissa.

OSAO on osatoteuttajana Oulun yliopiston koordinoimassa hankkeessa. OSAOn lisäksi hankkeessa on osatoteuttajana Oulun Ammattikorkeakoulu Oy.

Tutustu palvelukarttaan

OSAOn yhteyshenkilöt hankkeessa

Hankevastaava Mira Pirttikoski
p. 040 516 8040
mira.pirttikoski@osao.fi