Amis osaa

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

13.12.2017 – 21.12.2019

Hankkeen kuvaus

Amis osaa -hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää koulutuksenjärjestäjien ydinprosesseja vastaamaan uutta ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä, tehdä opiskelijoiden ohjausprosessi läpinäkyväksi ja vahvistaa työelämän kehittämispalveluita. Hankkeessa valittiin tekoälyä sisältävä digitaalinen oppimisalusta, joka yhdisti hankekumppanit, rahoittajan ja työelämän edustajat.

OSAO oli hankkeen päätoteuttaja. Kumppaneina hankkeessa olivat Redu, Tavastia, MIF, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovala, Esedu, Edupoli, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry. ja TAKK.

Hanke sai rahoituksen Opetushallituksesta.

 

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana koulutuksen järjestäjien ydinprosesseja parannettiin ja syntyneet hyvät käytännöt tuotteistettiin palvelumuotoilun avulla. Uudet ydinprosessit jalkautettiin Amis osaa –valmennusta hyödyntäen. Kehittämistyön tuloksena opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjaustaidot ja uraohjauksen menetelmät ovat kehittyneet. Hankkeessa tehtiin aktiivista yhteistyötä muiden reformin toimeenpanoon pureutuvien hankkeiden kanssa. Hankkeessa on syntynyt useita toimintamalleja ja tuotoksia, jotka ovat helposti käyttöönotettavissa muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lämmin kiitos hankkeen verkostoille yhteistyöstä hankkeen toiminnan aikana!

Tutustu tarkemmin hankkeen tuotoksiin

 

HOKS-peli (Avointen oppimateriaalien kirjasto)

 

OSAOn Moodle-ympäristössä on käytössä OSAOStartti OSAOssa aloittaville opiskeijoille. Hankkeessa toteutettiin Opiskelijana OSAOssa videoita, jotka laadittiin osaksi OSAOStarttia.

Yhteystiedot

Sanna Matikainen
p. 044 703 7796
sanna.matikainen@osao.fi

Minna-Liisa Myllylä
p. 040 141 5135
minna-liisa.myllyla@osao.fi