Ammattikaista

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2016 – 30.9.2019

Hankkeen kuvaus

Ammattikaista -projektissa tarjoamme matalan kynnyksen uraohjausta, joka tapahtuu ammatillisen koulutuksen ympäristössä. Ammattikaistassa tarjoamme ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista. Ammattikaistaohjauksen rakennamme vahvan ammatillisen osaamisen ympärille.

Ammattikaista -projekti on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itselle sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen, työelämään ohjautumiseen tai yrittäjyyteen. Ammattikaistan kohderyhmää ovat maahanmuuttajat, yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret, ammattialaa vaihtavat, työelämään uudelleen orientoituvat sekä yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Ammattikaista -projekti on Oulun seudun ammattiopiston toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke.

 

Hankkeen tulokset

Ammattikaista -hanke ohjasi kolmen vuoden aikana 478 asiakasta. Hanke verkostoitui alan toimijoiden kanssa ja pyrki vastaamaan ammatillisen koulutuksen uudistuksiin uraohjauksen kehittämisen näkökulmasta hankkeen toiminta-alueella Oulussa ja ympäristökunnissa. Hankkeen vahvuutena oli ammatillisen oppilaitoksen asiantuntemus osana urasuunnittelua ja kasvatus- ohjausalan tutkitun tiedon hyödyntäminen hankkeen kehittämistyön suunnittelussa. Asiakkaista 42% sai opiskelu- tai työpaikan, suurin osa asiakkaista sijoittui OSAOlle ammatillisiin opintoihin.

Lämmin kiitos hankkeen verkostoille yhteistyöstä hankkeen toiminnan aikana!

Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus on myöntänyt Ammattikaista -hankkeelle kolmivuotisen ESR-rahoitteisen jatkohankkeen ajalle (1.10.2019-31.7.2022), joka jatkaa uraohjauksen kehittämistyötä yhteistyössä OAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.

Ammattikaista -hankkeen ohjaussivulle

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marjo Vilppola
p. 040 7021058
marjo.vilppola@osao.fi 

Projektikoordinaattori Päivi Käsmä
p. 050 501 9153
paivi.kasma@osao.fi

Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija
Mika Kananen
p. 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi