Arbeta tillsammans

Kaksi logoa, joista toisessa teksti Interreg Pohjoinen ja Euroopan aluekehitysrahasto ja toinen EU:n sininen lippulogo jonka alla teksti Euroopan Unioni.

Hankkeen toiminta-aika

01.03.2020 – 30.09.2022

Hankkeen kuvaus

Arbeta tillsammans -hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta rajat ylittävän liikkuvuuden mahdollisuuksista Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin työmarkkinoilla sekä vähentää liikkuvuuden esteitä. Hankkeen kohderyhmää olivat mm. alueen julkiset ja yksityiset organisaatiot ja erilaiset verkostot, hankeorganisaatioiden opiskelijat ja opetushenkilöstö sekä työttömät työnhakijat.

Yhtenä hankkeen konkreettisena tavoitteena oli saada 370 henkilöä osallistumaan tapahtumiin ja koulutuksiin. Hankkeen päättyessä yli 900 henkilöä oli osallistunut hankkeen toimintaan. Tavoitteiden ylittäminen mahdollistui osittain korona-ajan nopean digitalisaation avulla.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä järjestettiin yli 20 erilaista infotilaisuutta, kielen ja kulttuurin koulutuksia, kaksi laajaa MOOC-kurssia ja muita liikkuvuutta edistäviä tapahtumia niin livenä kuin etätoteutuksenakin. Hanke saavutti monia ohjelmakauden tavoitteita, konkreettisena esimerkkinä tästä on Mentaaliset rajaesteet -raportti. Raportti tuo esiin Suomen ja Ruotsin välisiä mentaalisia rajaesteitä ja antaa ohjeita niiden ratkaisemiseksi. Hanke julkaisi paljon artikkeleita ja videoita edistääkseen hankealueen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena oli levittää tietoa ja positiivia asenteita – työskentelemällä yhdessä.

Tutustu hankkeen materiaaliin: arbetatillsammans.com

 

Koulutuskuntayhtymä OSAO toimi hankkeen päätoteuttajana. Osatoteuttajia olivat Oulun ammattikorkeakoulu, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Luulajan teknillinen yliopisto, Koulutus Nord ja Pohjoiskalotin neuvosto.

Hankkeen rahoittajia olivat Interreg Pohjoinen, Lapin liitto ja Region Norrbotten.

Arbeta tillsammans -hanke valittiin yli 180 hankkeen joukosta esiteltäväksi Interreg Pohjoinen ja Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmakausien päätöskirjassa Borderless.

Virtuaalivierailut OSAOon

Tutustu ravintola- ja catering-alan sekä matkailualan koulutuksiin

Tutustu kaivosalan, kone- ja tuotantotekniikan sekä lähihoitajan koulutuksiin

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Leena Törmälehto
leena.tormalehto@osao.fi
p. +358 40 635 9776