Arbeta tillsammans

Kaksi logoa, joista toisessa teksti Interreg Pohjoinen ja Euroopan aluekehitysrahasto ja toinen EU:n sininen lippulogo jonka alla teksti Euroopan Unioni.

Hankkeen toiminta-aika

01.03.2020 – 30.09.2022

Hankkeen kuvaus

Arbeta tillsammans -hankkeessa tavoitteenamme on lisätä hankeverkoston ja sidosryhmien välisellä yhteistyöllä tietoisuutta rajanylittävän liikkuvuuden mahdollisuuksista työmarkkinoilla ja vähentää työvoiman liikkuvuuden esteitä. Hankkessa edistämme Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen välistä yhteistyötä, jolla pyritään rakentamaan yhteistä työmarkkina-aluetta. Hankkeen avulla lisäämme työnhakijoiden valmiuksia työnhaussa ja työnteossa ohjelma-alueella sekä työnantajien edellytyksiä palkata työnhakijoita ohjelma-alueelta. Hankkeella vaikutetaan poliittiseen päätöksentekoon rakenteellisten esteiden syiden poistamiseksi ja liikkuvuuden edistämiseksi.

Hankkeen kohderyhmää ovat kunnat, kaupungit ja työnantajat, joiden toiminta liittyy työllisyyteen ja alueen elinvoimaan, sekä liiketoiminta, joka tarjoaa työtä. Kohderyhmiä ovat myös opetushenkilökunta, pian opintonsa päättävät opiskelijat ja työttömät työnhakijat, joiden osaaminen vastaa alueen elinkeinoelämän työvoimatarvetta.

OSAO toimii hankkeen päätoteuttajana. Osatoteuttajia ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Luulajan teknillinen yliopisto, Koulutus Nord ja Rajaneuvonta.

Hankkeen rahoittajia ovat Interreg Nord ja Lapin liitto.

 

Tutustu hankkeen omaan verkkosivustoon

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Leena Törmälehto
leena.tormalehto@osao.fi
p. +358 40 635 9776

Asiantuntija Mirja Hietala
mirja.hietala@osao.fi
p. +358 50 441 9791