Askeleet sujuvaan aivotyöhön OSAOssa

Kultainen neliö, jonka keskellä viivoilla muodostettu hieman kolmiulotteinen kuvio, joka muodostaa ikään kuin teräväkulmaisen rusetin tai vaakasuuntaisen kahdeksikon. Kultaisen laatikon vieressä musta teksti, jossa lukee Työsuojelurahasto Arbetskyddsfonden The Finnish Work Environment Fund.

Hankkeen toiminta-aika

2.2.2020 – 28.2.2021

Hankkeen kuvaus

Työsuojelurahaston hankkeessa laadimme yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kognitiivisen ergonomian toimintamallin, jolla saamme kognitiivisen ergonomian pysyväksi osaksi organisaatiomme toimintaa ja rakenteita. Olemme ensimmäinen koulutuksenjärjestäjä, joka on lähtenyt näin laaja-alaisesti kehittämään henkilöstönsä kognitiivista hyvinvointia.

Hankkeen tavoitteet:

 • Uusien innovatiivisten menetelmien kokeileminen työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi sekä näiden kokeiluiden parhaiden menetelmien jalostaminen valmiiksi työhyvinvoinnin parantamisen keinoiksi OSAOlle.
 • Työn kuormituksen ja työstä palautumisen parempi hallinta
 • Työolojen muokkaaminen työtä tukeviksi toimintatavoiksi.
 • Lisää osaamista kognitiivisesta ergonomiasta, mm. aivotyöagenttien kouluttaminen jokaiseen toimintayksikköön esimiesten tueksi.
 • Työyhteisöjen turvallisuuden ja tuottavuuden paraneminen.
 • Työyhteisön itsearvioidun psykososiaalisen toimivuuden paraneminen.
 • Uusien kognitiivisen ergonomian käytäntöjen kehittäminen koko työyhteisön käyttöön.
 • Tietoisuus aiotyötä kuormittavista tekijöistä ja ratkaisuista lisääntyy.
 • Hyväksi havaitut työmenetelmät ja toimenpiteet otetaan kiinteästi käyttöön osaksi OSAOn
 • Luodaan malleja ja välineitä eri toimijoille omista rooleista hyvän aivotyön mahdollistamiseksi OSAOssaosana aktiivisen tuen toimintamallia.
 • Kehitetään uusi Aivotyön askeleet –malli, jolla saadaan kognitiivinen ergonomia pysyväksi osaksi organisaation toimintaa ja rakenteita.

Lisätietoja

Projektipäällikö Raili Karttunen
p. 050 463 8744
raili.karttunen@osao.fi