DIGATA

Digitalisaatio, robotiikka ja keinoäly - Taloushallinnon osaajat kasvuliiketoiminnan tueksi

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.4.2020 – 31.3.2022

Hankkeen kuvaus

Taloushallintoalalla on käynnissä voimakas murros. Digitalisaation, robotiikan ja keinoälyn kehittyessä suuri osa perinteisistä taloushallinnon rutiinitehtävistä jää pois ja henkilöstön työaikaa on suunnattava tuottavampaan tekemiseen.

Perinteinen taloushallinnon ammattilaisen kompetenssi ei enää jatkossa riitä, vaan on välttämätöntä hankkia uudenlaista osaamista. Talouden ammattilaisen on hallittava talouden prosessi aiempaa kokonaisvaltaisemmin, kun rooli on muuttumassa rutiinien toistamisen sijaan controller -rooliksi. Uutta, monialaista osaamista vaaditaan myös esim. asiakaspalvelun, konsultoinnin ja järjestelmäasiantuntijuuden saralla.

Digitalisaatioon, robotiikkaan ja keinoälyyn liittyvä koulutus on Oulun seudulla keskittynyt pitkälti tietotekniikkaan sekä myyntiin ja markkinointiin, mutta taloushallinnon ammattilaisten rooli muuttuneessa toimintaympäristössä on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Hankkeessa luodaan yhteistyössä Oamkin, Koulutuskuntayhtymä OSAOn sekä työelämän edustajien kanssa uusi työelämälähtöinen toimintamalli ja koulutuskokonaisuus, jossa kehitetään taloushallinnon ammattilaisten osaamista digitaalisen toimintaympäristön uusien vaatimusten mukaiseksi.

Toteutustavat ovat opettajavetoisen luennoinnin sijaan työelämän autenttisten tilanteiden mukaan rakennettuja ja niissä hyödynnetään joustavasti digitaalisia oppimisympäristöjä.

Pääasialliset kohderyhmät ovat pienissä tai keskisuurissa yrityksissä työskentelevät taloushallinnon ammattilaiset ja taloushallinnon opetushenkilöstö Oulunkaaren kuntien alueella. Yritysten kilpailukyky ja kasvumahdollisuudet paranevat heidän taloushenkilöstönsä osaamisen ja innovatiivisuuden kehittymisen myötä. Myös molempien toteuttajatahojen opiskelijat hyötyvät välillisesti hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista. Hankkeessa luotava toimintamalli tai sen osa integroidaan pysyväksi osaksi opetustoimintaa.

Projekti on saanut rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastosta. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tutustu hankkeen sivuun Oamkin verkkosivuilla

Ota yhteyttä

Projektikoordinaattori Sanna Määttä
p. 050 594 3791
sanna.maatta@osao.fi

Asiantuntija Laura Kaleva
p. 050 523 3850
laura.kaleva@osao.fi

Asiantuntija Sonja Kyllönen
p. 050 432 0281
sonja.kyllonen@osao.fi