Digiohjausta kaikille!

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

01.01.2018 – 30.06.2020

 

Hankkeen kuvaus

Digiohjausta kaikille! –hankkeen tavoitteena on laajentaa digiohjauksen toimintamallien jalkauttamista ja valtavirtaistamista ”oppaasta käytännön prosessiksi” Pohjois-Pohjanmaan alueella eri koulutusasteilla. Hankkeessa kehitämme digitaalisten ohjauspalveluiden saavutettavuutta ja sitä kautta ohjauksen vaikuttavuutta maakunnan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten välisenä tiiviinä yhteistyönä.

Hankkeessa tavoitteena on jalostaa käytäntöön opintojen ohjauksen sekä tieto- ja neuvontatyön digitalisaatiota tukevia toimintamalleja Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun, Oulun seudun ammattiopiston ja Oulun lukioverkoston yhteistyönä. Erityisenä tavoitteenamme on tehostaa ja sujuvoittaa koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheita viemällä käytäntöön digiohjauksen toimintamalleja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa huomioimalla myös erilaisten oppijoiden ohjauksen tarpeet digitaalisten sovellusten käyttöönoton avulla.

Oulun seudun ammattiopisto on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Centria ammattikorkeakoulu. Mukana hankkeessa ovat myös Oulun lukioverkosto ja Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Yhteystiedot

Hankevastaava Maarit Hiltunen
p. 050 4624 722
maarit.hiltunen@osao.fi

Ohjauksen asiantuntija Johanna Heikkinen
p. 040 631 1487
johanna.heikkinen@osao.fi