DOT

Data opiskelijan tukena

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

9.9.2019 – 31.12.2021 

Hankkeen kuvaus

DOT-hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen. Hankkeessa tuotetaan aiheeseen liittyvä sanasto ja tietomalli sekä huomioidaan muu kehittämistyö, tekoälyn käytön mahdollisuudet sekä simulaattoreista ja IoT-laitteista saatava data osaamisen kehittymisen seurannassa. Tulevaisuuden työelämätaidoista oman osaamisen ja sen hankkimisen dokumentointitaitojen opetuksesta saadaan aiempaa parempia malleja. Hankkeen tuotosten avulla oppimisanalytiikan käyttöönotto helpottuu. Opiskelijaa, opettajaa, HOKS-ohjaajaa ja opoja sekä hallintohenkilöstöä voidaan mallin avulla kouluttaa oppimisanalytiikan hyödyntämisessä.

OSAOn organisaatiokohtaisena tavoitteena on kasvattaa kyvykkyyttä oppimisanalytiikan hyödyntämiseen oppimisen, ohjaamisen ja opetuksen kehittämisessä, mallintaa oppimisanalytiikassa tarvittavaa tietoa/dataa sekä selvittää ja mahdollisuuksien mukaan pilotoida sitä, miten tiedosta jalostetaan raportteja/visualisointeja, jotka edesauttaisivat opiskelijan etenemistä ja tukisivat opettajien ja ohjaajien työtä antamalla ennakointitietoa.   

Koulutuskuntayhtymä Tavastian koordinoimassa hankkeessa ovat OSAOn lisäksi mukana Careeria, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Aikuiskoulutus TAITAJA, SASKY koulutuskuntayhtymä ja Suomen eOppimiskeskus ry.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin

 

Yhteystiedot

OSAOn yhteyshenkilö hankkeessa

Riikka Lahtela
p. 044 703 7802
riikka.lahtela@osao.fi