Ethno-architecture of Fennoscandia in XXI century

Ylhäällä vihreä teksti Karelia. Sen alla musta teksti Cross-border cooperation ja alimmaisena sininen EU-lippi, Suomen lippu ja Venäjän lippu.

Hankkeen toiminta-aika

1.2.2019 – 31.1.2022

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää perinteisen puuarkkitehtuurin säilyttämisen edellytyksiä Suomessa ja Karjalan tasavallan alueella Venäjällä. Hankkeen aikana pyrimme kehittämään puurakennusten restaurointiin ja perinteisiin rakennustapoihin liittyvää koulutusta sekä jakamaan tietoa ja osaamista alalla toimiville ammattilaisille ja paikallisille yhteisöille. Hankkeen rahoittaja on KareliaCBC-ohjelma ja toteuttajina ovat OSAOn lisäksi Kizhin museo Petroskoissa ja Petroskoin yliopisto.

Hankkeen aikana hankimme tietoa modernin teknologian hyödyntämisestä perinteisen puuarkkitehtuurin dokumentoinnissa ja tutkimuksessa, järjestetään kursseja Kizhin museossa opiskelijoille ja ammattilaisille, järjestetään opintomatkoja ja seminaareja Suomessa ja Venäjällä sekä luodaan uutta, opetuksessa ja tiedon jakamisessa hyödynnettävää materiaalia, kuten videoita ja oppaita sekä mahdollistetaan niiden ja ammattilaisten tarjoaman tuen jakaminen internetin kautta. Hankkeen lopussa järjestetään loppuseminaari ja näyttely Oulussa.

 

Vieraile hankkeen loppunäyttelyssä

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anu Virpi
p. 050 594 7641
anu.virpi@osao.fi