Excellent Education

EU:n sininen lippulogo, jonka oikealla puolella lukee sinisellä Erasmus+

Hankkeen toiminta-aika

1.9.2020 – 31.8.2022

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta erinomaisen koulutuksen (Excellent education) tarpeesta ja vaikutta opettajien asenteeseen aihetta kohtaan. Opettajat saavat tietoa aiheeseen liittyvistä teorioista ja käytännön sovelluksista.

Hankkeen tavoitteena on

  • löytää yhteinen käsitys sille, mitä tarkoitamme termillä ”Excellent education”
  • lisätä opettajien tietotoisuutta aiheesta ja siitä, miten he voivat edistää opiskelijoiden syvällisen tason oppimista
  • jakaa osallistuvien koulujen parhaita käytänteitä aiheeseen liittyen. OSAOn jakamana käytänteenä on erityisesti Taitaja-toiminta
  • luoda kansainvälinen verkosto, joka toimii hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisäksi tavoitteena projektin tuotoksia jakamalla on lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja kohottaa ammatillisen koulutuksen mainetta.

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen
p. 050 462 4720
tiina.karvonen@osao.fi