Global-VET

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

1.3.2019 – 31.12.2021

Hankkeen kuvaus

Global-VET -hanke on Opetushallituksen kehittämistuella rahoitettu ns. koontihanke samalla tuella rahoitetuille ammatillisten koulutuksenjärjestäjien globaaleille verkostoille. Hankkeessa kootaan globaalien verkostojen toiminnan tuloksia yhteen mm. ”Minusta globaali toimija” -valmennuspakettiin. Tämä tulee vapaasti yleisön hyödyksi ja käyttöön Finvet.fi -sivustolle, joka on hankkeen luoma ja ylläpitämä nettisivusto. Sivustolla voi seurata näiden kahdeksan globaalin verkoston kansainvälisyyshankkeita. Verkostojen alasivuilta löytää tarkempaa tietoa verkostojen toiminnasta, käytännön työkaluja ulkomaanjaksoja varten ja esimerkkejä kotikansainvälisyydestä (www.finvet.fi).  

Hanke myös mallintaa opiskelijan globaalin yrityspolun yhteistyössä globaalisti toimivan suuryrityksen kanssa. 

Hankkeessa järjestettävissä webinaareissa on käsitelty mm. kotikansainvälisyysasioita 19.11.2020 järjestetyssä globaaleille verkostoille suunnatussa työpajawebinaarissa sekä EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan kansainvälisyyshankkeisiin liittyviä asioita 25.11. pidetyssä ”Minusta globaali toimija” -webinaarissa. Vuodelle 2021 on suunnitelmissa kotikansainvälisyyswebinaari suunnattuna asiasta kiinnostuneille opetushenkilöstölle sekä kansainvälisyysasioiden parissa toimiville asiantuntijoille. COVID-19 tilanteen salliessa hanke järjestää myös yhden paikan päällä tapahtuvan workshop -tilaisuuden liittyen ”Minusta globaali toimija” valmentamiseen. Tämän sijainniksi valikoituu paikkakunta, jonka ammatillinen koulutuksenjärjestäjä ei ole vielä mukana OPH:n globaaleissa verkostoissa. Hankkeen yksi tärkeä tavoite on nimittäin saada uusia koulutuksenjärjestäjiä mukaan Opetushallituksen globaalien verkostojen toimintaan.   

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Savon ammattiopisto, Raision ammattiopisto ja Kouvolan ammattiopisto. 

Katso hankeverkoston materiaaleja finvet.fi -sivustolla

Yhteystiedot

Projektikoordinaatori Mirja Hietala
p. 050 441 9791
mirja.hietala@osao.fi