Global-VET

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

1.3.2019 – 31.12.2020

Hankkeen kuvaus

Global-VET -hankkeessa luodaan Globaalien toimijoiden -verkosto ammatillisten koulutuksenjärjestäjien kesken. Verkosto rakentuu olemassa olevien, OPH:n rahoittamisen kv-verkostojen pohjalle. Hankkeessa vahvistetaan ja tuetaan verkoston toimintaa. Ammatillisen koulutuksen toimijoiden kv-osaamisen kehittämiseksi luodaan ”Minusta globaali toimija” -valmennuspaketti, mikä on vapaasti kaikkien suomalaisten ammatillisen koulutuksenjärjestäjien käytettävissä.

Yritysyhteistyötä ja globaalia työelämäyhteistyötä vahvistetaan globaalisti toimivien suomalaisten yritysten kanssa.

Hankkeessa järjestettävissä workshopeissa käsitellään mm. kotikansainvälisyyttä ja LEAN-menetelmän hyödyntämistä verkosto- ja kehittämishankkeissa. Verkostossa pyritään yhteisesti parantamaan kv-työn, esim. delegaatiomatkojen vaikuttavuutta ja tulosten levittämistä. Johdon sitouttaminen toimintaan on yksi hankkeen tavoitteista.

Hankkeessa myös ylläpidetään ja kehitetään OPH:n rahoittamaa FINVET -sivustoa, missä Globaali toimijoiden -verkoston jäsenet tuovat esille hyviä käytänteitään.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Savon ammattiopisto, Raision ammattiopisto ja Kouvolan ammattiopisto.

Yhteystiedot

Projektikoordinaatori Mirja Hietala
p. 050 594 6589
mirja.hietala@osao.fi