Global VET

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

1.3.2019 – 31.12.2021

Hankkeen kuvaus

Global VET -hankkeessa kootaan Opetushallituksen valtionavustuksella tuettujen globaalien verkostojen toiminnan tuloksia yhteen mm. ”Minusta globaali toimija” -valmennuspakettiin. Valmennuspaketti on ladattavissa Finvet.fi-sivustolla, joka on hankkeen luoma ja ylläpitämä nettisivusto. Sivustolla voi seurata näiden kahdeksan globaalin verkoston kansainvälisyyshankkeita.

Hankkeessa järjestettävissä webinaareissa on käsitelty mm. kotikansainvälisyysasioita 19.11.2020 järjestetyssä globaaleille verkostoille suunnatussa työpajawebinaarissa sekä EU:n ulkopuolelle suuntautuviin kansainvälisyyshankkeisiin liittyviä asioita 25.11.2020 pidetyssä ”Minusta globaali toimija” -webinaarissa.

Vuonna 2021 keskitytään etupäässä Finvet.fi -sivuston uudistamiseen, ylläpitoon sekä kotikansainvälisyysteemaan järjestämällä kaksi aiheeseen liittyvää webinaaria. Hankkeen yksi tärkeä tavoite on saada uusia koulutuksenjärjestäjiä mukaan Opetushallituksen globaalien verkostojen toimintaan kutsumalla webinaareihin mukaan näiden koulutuksenjärjestäjien johtoa ja tuoden siten esille globaalien verkostojen toimintaa.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Savon ammattiopisto, Raision ammattiopisto ja Kouvolan ammattiopisto. 

Yhteystiedot

Projektikoordinaatori Mirja Hietala
p. 050 441 9791
mirja.hietala@osao.fi