Interreg Battery Region

Kaksi logoa, joista toisessa teksti Interreg Pohjoinen ja Euroopan aluekehitysrahasto ja toinen EU:n sininen lippulogo jonka alla teksti Euroopan Unioni.

Hankkeen toiminta-aika

01.10.2020-30.09.2022

Hankekuvaus

Interreg Battery Regions -hankkeen päätavoitteena on laatia rajat ylittävä osaamistarpeet huomioiva strategia akkuteollisuuden tuotantovaiheille. Ajatuksena on tarjota suhteellisen korkean työttömyyden ryhmille konkreettinen mahdollisuus työskennellä uudella kasvavalla toimialalla.  Näemme tässä konkreettisen mahdollisuuden vahvistaa työelämään sijoittumista nuorilla ja ulkomaalaisilla sekä työvoimalla, jonka yritysten sopeuttamistarpeiden vuoksi on vaihdettava uraa.

Hankkeen tarkoituksena on luoda malli siitä, miten uudelle teollisuudelle annetaan paremmat mahdollisuudet vakiinnuttaa toimintaansa alueellemme. Hankkeen painopiste tulee olemaan akkuteollisuuden osaamistarpeissa. Hankkeen osapuolet toteuttavat kyselyn akkuteollisuuden vaatimasta osaamisesta ja esiin tulevista koulutustarpeista. Hankkeen aikana pyrimme tunnistamaan ja määrittämään akkuteollisuuden koulutus- ja yhteensopivuusjärjestelmien kehitystarpeet. Pääpaino on toisen asteen koulutuksessa, AMK:ssa ja aikuiskoulutuksessa.

Hankkeen aikana perustamme akkuteollisuuden kannalta merkityksellisen työmarkkina- ja koulutusalan toimijoiden verkoston tiedon ja kokemusten vaihtoa varten. Verkosto luo perustan tulevalle, maiden välisellekin, yhteistyölle ja koulutuksen koordinoinnille.  Tavoitteena on kehittää rajat ylittäviä ratkaisuja työllisyyteen ja liikkuvuuteen. Tavoitteena on yhteinen rajat ylittävä akkuteollisuuden työmarkkina-alue ja alueellisten, osaamistarpeista strategisessa vastuussa olevien tahojen välisen yhteistyön vakiinnuttaminen. Kyse on myös älykkäiden erikoistumisstrategioiden toteuttamisesta alueilla ja paremmasta kansainvälisten verkostojen hyödyntämisestä siinä.

Hankkeessa kehitämme toteutetun analyysin perusteella ehdotuksia akkuvalmistuksen koulutusmahdollisuuksista. Tuloksena voi olla esimerkiksi rajat ylittävä “toimija- ja koulutuskartta”, jossa esitetään polkuja ammatteihin eri lähtötasoilta, toisiaan täydentävien koulutusten kehittäminen “koulutuskartan” mukaisesti päällekkäisyyksien sijasta jne.  Meidän on luotava osaamisen kehittämistoimia, jotka vastaavat teollisuuden tarpeita. Tuloksena voi olla myös konkreettinen ehdotus, jossa esitetään eri polkuja ammattiin. Tulevien kurssien sisältö olisi suunniteltu alan omien toiveiden mukaisesti.

Hanketta koordinoi Region Västerbotten. OSAO, Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Skellefteån kaupunki toimivat hankkeessa osatoteuttajina.

Hankkeen rahoittajina ovat Interreg Nord ja Lapin liitto.

 

Tutustu hankkeen tuloksiin Pohjois-Pohjanmaan Liiton verkkosivuilla

Energiamurros-infoposteri

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Sanni Pietilä
+358 50 4351894
sanni.pietila@osao.fi