Jatkuva oppiminen

Hankkeen toiminta-aika

01.06.2021 31.12.2021

Hankkeen kuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kerätä tietoa syntyneen uuden liiketoiminnan ja muuttuneiden toimintaympäristöjen edellyttämästä osaamisesta työpaikoilla sekä työnantajien ja yritysten näkemyksiä jatkuvan oppimisen haasteisiin.

Hankkeessa vahvistetaan jatkuvan oppimisen yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kesken ja työelämäsidosryhmien kanssa sekä selvitetään mahdollisuuksia jatkuvan oppimisen ratkaisujen kehittämiseksi ja tarjoamiseksi.

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupungin kehittämisrahasto / Oulu Innovation alliance.

 

Hankkeessa tuotettu työväline

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Emilia Myllyoja
p. 044 703 7967
emilia.myllyoja@osao.fi