KAAKAO – Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeen toiminta-aika

31.5.2017 – 31.10.2020

 

Hankkeen kuvaus

KAAKAO-hankkeessa rakennamme Pohjois-Pohjanmaan alueelle kansainvälisellä tasolla toimivan koulutusviennin toimijaverkoston ja ekosysteemin sekä tuemme alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tuloksena koulutusviennin alalle syntyy uusia yrityksiä, alalla toimivat yritykset verkostoituvat paikallisesti ja kansainvälisesti sekä saavat kasvumahdollisuuksia kansainvälisten kontaktien ja osaamisen kasvun kautta. Hankkeen tuloksena syntyy Pohjois-Pohjanmaan alueelle yritysten, oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden yhteistyön myötä uusi, kansainvälisen markkinapotentiaalin omaava kasvuala.

Rakennamme hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan alueelle koulutusviennin kehittämiseen ja toteuttamiseen erikoistunut ekosysteemi, kehitämme oppilaitos-yritysyhteistyöhön rakentuvaa innovaatio- ja kehitysmallia, kasvatamme koulutusvientialalla toimivien yritysten osaamista eri osa-alueilla sekä pilotoimme innovaatio- ja kehitysmallin tuloksia koulutusvientikohteissa.

OSAO toimii osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot

Merja Paloniemi
merja.paloniemi@osao.fi
+358 50 594 9182