Kampus 2.0

Hankkeen toiminta-aika

1.11.2019-31.12.2020

Hankkeen kuvaus

OSAOn Kaukovainion kampus, lähellä Oulun keskustaa, on monialainen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on mahdollistaa ammatillisen koulutuksen toteuttaminen kiinteänä osana ympäröivää ekosysteemiä. Kaukovainion kampusalueella toimii kaksi OSAOn yksikköä: OSAO Kaukovainio, palvelut ja OSAO Kaukovainio, tekniikka. Kaukovainion yksiköissä opiskelee noin 5000 opiskelijaa kymmeniin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Lisäksi molemmilla yksiköillä on merkittävä määrä OSAOEdun kautta tarjottavaa yrityksille ja yksityisille henkilöille räätälöityä ei tutkintoon johtavaa koulutusta. Molemmat yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Työelämäläheinen koulutus ja räätälöidyt yrityspolut takaavat, että työnantajat saavat osaavia työntekijöitä. Kaukovainiolta reilun kilometrin päässä toimii noin 3000 opiskelijan OSAOn Kontinkankaan yksikkö.

 

Kaukovainion kampusalueen kiinteistöt on rakennettu vaiheittain 1960 – luvulta lähtien viimeisimmät 2000 – luvun alkupuolella. Kiinteistömassaa kampusalueella on kaikkiaan noin 60.000 m2, joista noin puolet on OAMK Oy:ltä syksyllä 2020 vapautuvaa. Kampusalueella on kiinteistömassaa yli nykyisen tarpeen, eikä se enää toiminnallisesti palvele tämän päivän ammatillisen koulutuksen tarpeita. Lisäksi osaan kiinteistöjä liittyy merkittäviä korjaustarpeita.

 

Kampus 2.0 hankkeen tavoitteena on laatia selvitys ja pedagoginen suunnitelma siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristö- ja digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tukea tuloksellista osaamisen kehittymistä osana jatkuvan oppimisen ekosysteemiä. Selvitystä hyödynnetään alueen tulevia investointipäätöksiä tehtäessä. Oppimisen kaikkiallisuuden, työelämä-, sidosryhmä- ja eri kouluasteiden välisen yhteistyön huomioinen antaa merkittäviä mahdollisuuksia sekä lisätä ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta että samanaikaisesti myös parantaa resurssitehokkuutta. Oppimisympäristöjen pedagogisella taipuisuudella luodaan mahdollisuuksia uudistaa opetusta, huomioida erilaisten opiskelijoiden tarpeita ja luoda yksilöllisiä opintopolkuja. Opettajan työssä ja tekemisessä korostuvat yhä vahvemmin työelämäyhteistyöosaaminen sekä rooli ohjaajana, kannustajana ja palautteen antajana sekä arvioinnin asiantuntijana.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maria Andersen
p. 050 5708656
maria.andersen@osao.fi