KOOKOS

Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2018 – 31.10.2020

 

Hankkeen kuvaus

KOOKOS-hankkeen tavoitteena on edistää julkisten koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoimintaa ja yhteistyötä. Hankkeessa luodaan edellytykset alueen julkisten koulutustoimijoiden yhteistyömallille koulutusviennissä. Oppilaitosten tuote- ja palvelutarjontaa kehitetään yhdessä ja testataan asiakaslähtöisten tarpeiden mukaan. Hankkeen tuloksena syntyy lisäksi kolme ulkomaisten kohderyhmien kanssa suunniteltua tuote- ja palvelutarjonnan vientipilottia. Hankkeella on monia positiivisia vaikutuksia alueen koulutusviennille. Hankkeen myötä koulutusorganisaatiot aloittavat vahvan yhteistyön koulutusviennin ja siihen liittyvien tuotteiden kehittämiseksi asiakaslähtöisesti. Pitkällä aikavälillä uusien tuotekonseptien myötä koulutusorganisaatioiden potentiaali koulutusviennin liikevaihdon kasvuun paranee oleellisesti.

Rakennerahastojen horisontaalisista periaatteista KOOKOS-hanke edistää erityisesti paikallisen elinkeinorakenteen sekä aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Koulutusvienti vaikuttaa välittömästi ja välillisesti yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen. Hanke toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Oulun kaupungin, Oulun seudun ammattiopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishankkeena. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja hanketta toteuttavan ja viestivän verkoston nimi on PINO Network.

Yhteystiedot

Merja Paloniemi
merja.paloniemi@osao.fi
+358 50 594 9182