Laatuhoiva

Osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen hoivapalveluissa

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.9.2020 – 31.8.2022

Hankkeen kuvaus

Laatuhoiva -hanke tarjoaa uusia työtapoja, näkökulmia ja osaamisen kehittämistä mikro-, pien- ja keskisuurille ikääntyvien kotihoitoa ja asumis- ja hoivapalveluita tuottaville yrityksille ja organisaatioille. Hankkeen tavoitteena on työyhteisön voimavarojen tukeminen ja osaamisen vahvistaminen – osaava ja hyvinvoiva työyhteisö takaa laadukkaan hoivan.

Laatuhoiva -hanke tarjoaa monipuolista täsmäkoulutusta hoivayritysten ja -organisaatioiden henkilöstölle. Teemoina ovat ikääntyneen asiakkaan hoitotyön asiantuntijuus, johtaminen ja esimiestyö, työyhteisön hyvinvointi sekä yhteisöllisyys ja osallisuus. Hanke pureutuu ajankohtaisiin haasteisiin hyödyntäen ratkaisukeskeisyyttä, yhteiskehittämistä, verkostoitumista ja digitaalisuutta. Hanketta toteutetaan vuosina 2020-2022 Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella.

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoimaa hanketta toteutetaan yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK), Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja kansallinen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ota yhteyttä

Projektikoordinaattori, lehtori Mervi Kaikkonen
p. 050 582 8837
mervi.kaikkonen@osao.fi