Laatusampo 6

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

1.1.2019 – 31.12.2019

 

Hankkeen kuvaus

Laatusampo -projektissa meidän kaikkien kumppaneiden yhteiset tavoitteet ovat:

  1. Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti,
  2. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen,
  3. Palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen sekä
  4. Koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen.

Me OSAOssa keskitymme omassa osahankkeessamme tavoitteisiin 3. ja 4. eli palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakamiseen, hyödyntämiseen ja palautetiedon pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen sekä koulutuksenjärjestäjien väliseen vertaisoppimiseen ja laatukulttuurin vahvistamiseen.

OSAO toimii Opetushallituksen rahoittaman projektin koordinaattorina. Yhteistyökumppaneina ja osatoteuttajina ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä​, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovala-Opisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sauli Alaruikka
p. 050 582 8899
sauli.alaruikka@osao.fi