Laatusampo 7

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

1.1.2020 – 30.06.2022

Hankkeen kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut ammatillisen koulutuksen laatustrategian vuoteen 2030. Laatusampo 7 -hankkeen tavoitteet on johdettu kyseisestä strategiasta. OSAOn koordinoimaan verkostohankkeeseen kuuluu 11 yhteistyökumppania. Verkostolla on yhteiset tavoitteet sekä niiden lisäksi myös kumppanikohtaisia tavoitteita.

OSAOn Laatusampo 7 -hankkeen tavoitteita ovat ydinprosessin jatkuva kehittäminen ja juurruttaminen käyttöön, laadunhallinnan määritelmien tarkentaminen ja niitä koskevan yhteisen ymmärryksen kehittäminen sekä prosessikuvausten muuttaminen sähköiseen muotoon laatujärjestelmään.

Tavoitteisiin kuuluu myös  osaamisen arvioinnin toteuttamisen varmistaminen suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on myös palautekyselyjen hyödyntämisen kehittäminen sekä henkilöstön, opiskelijoiden ja kumppaneiden osallisuuden lisääminen laadunhallinnassa sekä jatkuvan parantamisen kehittäminen. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu laatua koskevien tietojen, kuten asiakaslupausten toteutumisen, reklamaatioiden ja erilaisten valitusten seurannan kehittäminen.

 

 

Hankkeen yhteystiedot

Projektipäällikkö Sauli Alaruikka
p. 050 582 8899
sauli.alaruikka@osao.fi