Lakeuden portaat

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2018 – 30.4.2021

 

Hankkeen kuvaus

Lakeuden portaat -hankkeessa parannamme  koulutuksen vaikuttavuutta edistämällä opiskelijoiden työllistymistä työsuhteeseen tai yrittäjinä. Lisäämme hankkeessa eri oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista osaamisperusteisen ja työelämäläheisen koulutuksen ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa.

Hankkeessa luomme mallin pedagogisesta työosuuskunnasta, joka toimii koulutuksen ja työllistymisen toteutusalustana ja mahdollistajana. Tätä varten koulutamme oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilöstöä osaamisperusteiseen toimintaan sekä yrittäjyyskasvatukseen osuuskunnassa.

Hankkeen toimenpiteet, kuten yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet, uraohjaus ja työhönvalmennus tähtäävät kaikki asiakkaan työllistymiseen työntekijänä tai yrittäjänä. Samalla helpotamme koulutuksesta toiseen siirtymistä laatimalla yhteisiä opintokokonaisuuksia koulutusasteiden nivelvaiheisiin. Työttömille työnhakijoille tarjoamme hankkeessa mahdollisuutta yrittäjämäiseen ja työvaltaiseen opintopolkuun osuuskunnassa tai annamme heille työhönvalmennusta ja uraohjausta.

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Oulun seudun ammattiopiston, Ammattiopisto Luovin, Oulun Ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Kempeleen, Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon kuntien opiskelijat ja henkilökuntaa sekä Oulun seudun työnantajat ja nuoret alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet työttömät työnhakijat. Varsinaista kohderyhmää ovat myös kuntien nuoriso- ja työllisyyspalveluiden ohjaushenkilöstö. Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat alueen kotitaloudet ja peruskoulujen yläkoulujen henkilökunta ja oppilaat sekä muut työnhakijat.

Oulun seudun ammattiopiston koordinoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina Ammattiopisto Luovi, Oulun Ammattikorkeakoulu ja Kempeleen kunta.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Jouni Kaksonen, OSAO
jouni.kaksonen@osao.fi, p. 044 703 7894

Katja Koskinen, Ammattiopisto Luovi
katja.koskinen@luovi.fi, p. 040 319 3272

Kari Heiskari, OAMK
kari.heiskari@oamk.fi, p. 040 702 4493

Oivi Piekkola, Kempeleen kunta
oivi.piekkola@kempele.fi, p. 040 612 6052