Liikkuvana ammattiin 2

Vihreä, piirretty L-kirjain, jonka päällä lukee kaunokirjoituksella Liikkuva opiskelu. Ympärillä lukee live, laugh, love, learn.

Hankkeen toiminta-aika

1.9.2018 – 31.7.2019

 

Hankkeen kuvaus

Liikkuvana ammattiin 2 -hankkeessa tavoitteenamme on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta vähentämällä istumista ja edistämällä opiskelu- ja työkykyä. Hankkeessa luomme toimintamallin liikkumisen tukemiseksi. Tunnistamme ammattialakohtaiset toimintakyvyn edellytykset osana hyvinvointia ja kehitämme ammattialakohtaisesti aktiivisuutta tukevia opetus- ja opiskelumenetelmiä-, tiloja ja liikkumisedellytyksiä. Lisäksi selvitämme liikunnan palveluketjun tarve ja vahvistamme yhteistyötä opiskelijaterveydenhuollon kanssa liian vähän liikkuvien tunnistamiseksi ja liikunnantarpeen puheeksi ottamiseksi.

Liikkuivana ammattiin 2 on jatkohanke Liikkuvana ammattiin hankkeelle. Tässä jatkohankkeessa on painopisteenä yhteisöllisyyden sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien toimintatapojen omaksuminen osaksi oppilaitoksemme toimintakulttuuria. Jatkamme hankkeessa ammatillisen peruskoulutuksen liikunnan palveluketjun jalkauttamista, jossa liikkumista lisätään toiminnallisilla menetelmillä. Opiskelijoiden istumisaikaa vähennetään sekä kiinnitetään huomiota ammattialakohtaiseen työkykyyn ja sen ylläpitoon jo opintojen aikana. Tarkoituksena on osallistaa opiskelijat toiminnan suunnitteluun, jolla edistetään opiskelijoiden työkykyosaamista sekä sitouttaa opettajat toteuttamaan näitä suunnitelmia. Opetustilojen kehittämistä jatketaan edelleen kohti toiminnallisempaa pedagogiikkaa ja jaetaan hankkeen ensimmäisen vaiheen hyviä käytänteitä koko OSAOn tasolle. Jatkohankkeessa on tarkoitus laajentaa yhteistyötä liikunta- ja urheilupalveluita tuottaviin tahoihin.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Vesenterä
p. 040 620 6744
johanna.vesentera@osao.fi