Liikkuvana ammattiin 3

Vihreä, piirretty L-kirjain, jonka päällä lukee kaunokirjoituksella Liikkuva opiskelu. Ympärillä lukee live, laugh, love, learn.

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2019 – 30.6.2020

Hankkeen kuvaus

Liikkuvana ammattiin 3 – hankkeessa tavoitteenamme on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta vähentämällä istumista ja edistämällä opiskelu- ja työkykyä. Pyrkimyksenämme on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Ammatillisen koulutuksen aikana opiskelijoiden tulisi ymmärtää ammattialakohtaiset työn vaatimukset sekä saada valmiuksia oman työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä parantamiseen. Vastaamme tavoitteisiin lisäämällä yhteisöllisyyttä sekä liikunnallista toimintakulttuuria sekä vahvistamalla liikunnan palveluketjua yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisesti tavoitteenamme on vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen.

Liikkuvana ammattiin – hankkeessa korostamme henkilökohtaistamista myös työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen näkökulmasta. Hankkeeseen työskentelee Amiskoutsi, jonka työkuvaan kuuluu opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus. Amiskoutsi ottaa opiskelijoita vastaan, on läsnä myös välitunneilla, kannustaa, motivoi ja seuraa opiskelijoiden työhyvinvoinnin kehittymistä. Amiskoutsi toimii tiiviissä yhteistyössä myös muun OSAOn liikunnan palveluketjun toimijoiden kanssa. Liikunnan palveluketjun mallintamisessa ovat mukana Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuolto, liikuntatoimi sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoyksikkö.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Vesenterä
p. 040 6206 744
johanna.vesentera@osao.fi

 

Amiskoutsi Janne Mäntynenä
p 040 6605 360
janne.mantynena@osao.fi
amiskoutsi@osao.fi