Liikkuvana ammattiin 4

Vihreä, piirretty L-kirjain, jonka päällä lukee kaunokirjoituksella Liikkuva opiskelu. Ympärillä lukee live, laugh, love, learn.

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2020- 30.6.2021 

Hankkeen kuvaus

Liikkuvana ammattiin 4 – hankkeessa tavoitteenamme on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta vähentämällä istumista ja edistämällä opiskelu- ja työkykyä. Pyrkimyksenämme on, juurruttaa liikkumisen mahdollistavaa toimintaa osaksi Osaon yksiköiden arkea. Ammatillisen koulutuksen aikana opiskelijoiden tulisi ymmärtää ammattialakohtaiset työn vaatimukset sekä saada valmiuksia oman työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä parantamiseen. Erityisesti tavoitteenamme on vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen. 

Liikkuvana ammattiin – hankkeessa korostamme henkilökohtaistamista myös työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen näkökulmasta. Hanke työskentelee läheisessä yhteistyössä Osaon kahden amiskoutsin kanssa. Amiskoutsien työkuvaan kuuluu opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus. Amiskoutsi ottaa opiskelijoita vastaan, on läsnä myös välitunneilla, kannustaa, motivoi ja seuraa opiskelijoiden työhyvinvoinnin kehittymistä. Amiskoutsi toimii tiiviissä yhteistyössä myös muun OSAOn liikunnan palveluketjun toimijoiden kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuolto, liikuntatoimi sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoyksikkö.

Hanke on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta. 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Niemisalo-Sorila
p. 040 643 1988
heidi.niemisalo-sorila@osao.fi  

 

Amiskoutsit

Janne Mäntynenä
p 040 6605 360 
janne.mantynena@osao.fi ja amiskoutsi@osao.fi  

Hiltunen Josefina
p.
050 564 0631
josefina.hiltunen@osao.fi ja amiskoutsi@osao.fi