Mahdollisuuksien Pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

 

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

01.09.2020 – 30.4.2023

Hankkeen kuvaus

Job Boost Koillis-Suomi-hankkeessa päätavoitteemme ovat:

 • tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen palveluihin ja työpaikkoihin huomioiden erityisryhmien(kuten nuoret ja maahanmuuttajat) erityistarpeet.
 • vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin
 • vastata kohtaantohaasteisiin ja parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta

Hankkeessa on kolme työpakettia:

 • TP1: Palveluprosessin kehittäminen
  • Palveluprosesseja kehitetään rakentamalla alueellisia ja paikallisia kumppanuusmalleja.
 • TP2: Koulutusagenttitoiminnan kehittäminen
  • Työpaketin toimenpiteet liittyvät koulutusagenttitoiminnan kehittämiseen.
  • Toiminnan tarkoitus on kartoittaa ja vastata niin työnhakijoiden kuin työnantajien osaamisen kehittämistarpeisiin yksilöllisesti ja joustavasti.
  • Koulutusagentit tekevät tiivistä yhteistyötä duuniagenttien kanssa.
  • Työpaketin toimenpiteitä toteuttavat Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.
 • TP3: Osaavan työvoiman rekrytointi
  • Osaavan työvoiman rekrytointia edistetään alueen työmahdollisuuksia markkinoimalla sekä rekrytointi- ja asettautumismalleja kehittämällä.

Hankkeella haemme ratkaisua ensisijaisesti työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen.

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat työttömät, työttömyysuhan alaiset (erityisesti 18-30 –vuotiaat sekä maahanmuuttajat) ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset.

Hankkeessa ovat mukana Naturpolis Oy, KSAK Oy, KAO Kuusamon toimipaikka, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Posion kunta ja Pudasjärven kaupunki.

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ota yhteyttä

Paavo Kortetjärvi
p. 040 5893 718
paavo.kortetjarvi@osao.fi