MaraDigi

Digitaalisten valmiuksien parantaminen maarakennusalalla

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeen toiminta-aika

01.03.2022 – 31.10.2023

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on OSAOn opetushenkilöstön digitaalisten valmiuksien parantaminen sekä oppimisympäristöjen maksimaalinen hyödyntäminen maarakennus- ja kaivosaloilla.

Hankkeessa:

  1. Rakennetaan Pinja-alustalle maarakennus- ja kaivosalojen oppimisympäristö ja otetaan se käyttöön.
  2. Tehostetaan simulaattoreiden käyttöä.
  3. Koulutetaan henkilöstöä 3D-koneenohjausjärjestelmien tehokkaampaan käyttöön.

Tulosten saavuttamiseksi on suunniteltu käytännönläheisiä ja osaamisen kehittämistarpeista nousevia toimenpiteitä, kuten työpajoja, koulutusta ja tukea opetushenkilöstölle.

Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke toteutetaan OSAOn Haukiputaan ja Taivalkosken yksiköissä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi