Opetuksen ja ohjauksen parantaminen

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020

Valkoisella lukee Opetus- ja kulttuuriministeriö mustalla tekstillä.

Hankkeen toiminta-aika

1.1.2020-31.12.2021

Hankkeen kuvaus

Strategiarahoituksella tuettavassa opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen – hankkeessa tavoitteena on, että opiskelu on kaikissa oppimisympäristöissä tavoitteellista, ohjattua ja tuettua ja ottaa huomioon kunkin opiskelijan tarpeet ja erilaiset tavat oppia. Erityisinä kohderyhminä keskitytään aliedustettujen ryhmien ja niiden opiskelijoiden tukemiseen, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan. Opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen ja tuen lisäämisen tavoitteena on keskeytymisen vähentyminen ja oppimistulosten parantuminen.

Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoituksella.

Lisätietoja

Projektipäällikö Raili Karttunen
p. 050 463 8744
raili.karttunen@osao.fi