Osaajaksi – alla kan!

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

13.11.2020 – 30.6.2022

Hankkeen kuvaus

Osaajaksi – alla kan! – hankkeessa tavoitteenamme on tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettäviä toimintatapoja ja opiskelijalähtöisesti pedagogisesti mielekkäitä ratkaisuja yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä arvioinnin toteuttamistapoihin.

Hankkeessa perustamme valtakunnallisesti aktiivisia verkostoja, joissa jaetaan osaamista liittyen yhteisten tutkinnonosien pedagogisiin ratkaisuihin. Hankkeessa vahvistamme kaikenikäisten oppijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia. Kehitämme tapoja, joilla voidaan tunnistaa opiskelijan perustaidoissa olevat heikkoudet ja erottaa ne esimerkiksi oppimisvaikeuksista tai puutteista kielitaidossa ohjauksen ja tuen kohdentamiseksi. Yhteisten tutkinnon osien suorittamistapoja monipuolistetaan vahvistamalla opettajien ja ohjaajien pedagogista osaamista. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. aikuisten perusopetuksen, lukion ja korkeakoulujen kanssa.

OSAO on mukana hankkeen toimenpiteissä kaiken ikäisten oppijoiden perustaitojen vahvistaminen, yhteisten tutkinnon osien suorittamistapojen monipuolistaminen sekä opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen.

Tutustu Pilkahduksia -blogiin, jossa hanke on mukana

Hankkeen yhteystiedot

Projektiasiantuntija Mira Pirttikoski, mira.pirttikoski@osao.fi 

Projektikoordinaattori Marjo-Riitta Finnilä, marjo.finnila@osao.fi