OsaaVa

Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.4.2020-31.5.2022

Hankkeen kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on kehittää siirtymisiä eri koulutusten välillä sekä koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Lisäksi kehitämme hankkeessa menetelmiä koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi, ja edistetään miesten työllistymistä alalle. Kehittämisyhteistyöllä edistetään kohderyhmän koulutuspolun aikaisia siirtymisiä toisen asteen nivelvaiheessa, korkea-asteen koulutusten välillä tapahtuvia siirtymiä sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin.

Hanke edistää työelämässä tarvittavan ammattitaidon saavuttamista ja työllistymistä tunnistamalla työelämän tarpeet varhaiskasvatusalalla.

OSAO toimii osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Suomen diakoniaopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto.

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Sanna Määttä
p. 050 594 3791
sanna.maatta@osao.fi

Asiantuntija Marja Keväjärvi
p. 044 703 7819
marja.kevajarvi@osao.fi