Osuvat taidot

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

01.08.2019 – 31.12.2021

Hankkeen kuvaus

Kehitämme hankkeessa valtakunnallisesti hyödynnettävän open badge- osaamismerkkijärjestelmän. Järjestelmä mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen.

Hankkeessa suunnitelemme osaamisperusteet heikot tieto- ja viestintäteknologian perustaidot omaaville henkilöille. Lisäksi suunnitelemme tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen kansallisen osaamismerkkijärjestelmän, jota pilotoidaan ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön eri kohderyhmien kanssa. Koulutuksissa hyödynnämme aikaisemmissa hankkeissa rakennettuja koulutuskokonaisuuksia (TAITAVA; Digipolku töihin), joihin tässä hankkeessa rakennettavat osaamismerkit visualisoivat osaamistavoitteet ja ohjaavat osaamisperusteista oppimisprosessia arvioinnin välineenä.

OSAOssa luomme osaamismerkkijärjestelmän pakollisiin yhteisiin opintoihin kuuluvalle kurssille ”Toiminta digitaalisessa ympäristössä”. Kyseinen kurssi on toteutettu verkkokurssiksi Taitava-hankkeessa. Samalla kun luomme kurssille osaamismerkit, testataamme oppimisanalytiikkaa ja sen integroitumista eri järjestelmiin. Mahdollisuuksien mukaan kehitämme osaamismerkkejä myös muihin opintoihin.

Hankkeessa yhtenä tavoitteena on oppia muilta hankeverkoston osatoteuttajilta digitaalisuuteen ja osaamismerkkeihin liittyvistä hyvistä käytänteistä.

OSAOssa hankkeeseen osallistuu projektikoordinaattori Maarit Hiltusen lisäksi opettajat: Perttu Hietala, Arto Poussu, Valtteri Huhtahaara ja Maritta Vikeväinen.

 

OSAO on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat:

  • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  • TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
  • Suomen eOppimiskeskus ry
  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
  • Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä
  • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
  • Opintotoiminnan Keskusliitto / Opintokeskus Sivis

Yhteystiedot

Maarit Hiltunen
p. 050 4624 722
maarit.hiltunen@osao.fi