Oulun osaamiskeskus 2021

OSKE

Musta pystyviiva, jonka oikealla puolella teksti Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2021 – 30.6.2022

Hankkeen kuvaus

Oulun osaamiskeskus on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhteistyössä toteuttama hanke, jota Oulun kaupunki hallinnoi.

Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan jo toiminnassa olevaa osaamiskeskustoimintaa. Oulun osaamiskeskus, OSKE, tuottaa moniammatillisesti yhden luukun periaatteella palveluitaan oululaisille oleskeluluvan saaneille työttömille maahanmuuttaja-asiakkailleen.

Palvelussa asiakkaat saavat osaamisen kehittämisen palveluita, kuten osaamisen kartoittamisen, ammatillisen osaamisen kehittämisen, kielitaidon vahvistamisen ja työllistymistä tukevia palveluita. Palveluiden tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa asiakkaan oikea-aikaista ja oikeasuuntaista ammatillista kehittymistä ja edesauttaa hänen työllistymistään. Projektissa kehitetään keskitetty verkostomaisesti toimiva palvelumalli, josta löytyvät ohjaus ja osaamisen kehittämisen palvelut kaikille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille.

OSAOn tehtävänä on kehittää ja tarjota asiakkaille laaja-alaista osaamisen kartoitusta, monikielistä ohjausta, yksilöllistä uraohjausta ja kielitukea työpaikoille. Tavoitteena on, että noin 90 prosenttia osaamiskartoituksen palvelun saaneista asiakkaista sijoittuu joko työhön, opiskeluun tai muuhun palveluun. Hankkeessa tehdään koulutus- ja verkostoyhteistyötä alueen kotouttamista ja työllistämistä edistävien toimijoiden kanssa.

Asiakas voi hakeutua palveluun muun muassa kuntakokeilun omavalmentajan tai TE-toimiston asiantuntijan ohjaamana.

Osaamiskeskuksia on käynnissä Oulun lisäksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Lahdessa, Tampereella, Turussa sekä Jyväskylässä. Kehittämistyöstä tiedotetaan ja jaetaan kokemuksia myös valtakunnallisesti.

Tutustu osaamiskeskukset.fi-sivustoon

OSAOn osuutta Oulun osaamiskeskuksen toiminnasta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), OSAO ja Oulun kaupunki.

OSAOsta lisätietoja antaa

Hankekehityspäällikkö Eija Kuha
p. 044 703 7793
eija.kuha@osao.fi