Parasta DigiTukea

Valkoisella lukee Opetus- ja kulttuuriministeriö mustalla tekstillä.

Hankkeen toiminta-aika

01.01.2018 – 31.12.2019

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa luodaan ja määritetään koulutustenjärjestäjien käyttöön tarvittavat kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset, jotka kytketään oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosesseihin ja sopimusmalleihin. Lisäksi testaamme kuvauksia ja teemme niihin tarvittavat muutostoimenpiteet sekä suunnittelemme ja toteutamme tulosten valtakunnallisen käyttöönoton.

Hankkeessa suunnittelemme, määrittelemme, pilotoimme, kehitämme ja työstämme yhteentoimivuuden kuvauksia (mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset) palvelumuotoilun avulla yhdessä koulutuksen järjestäjien, työelämän ja ohjelmistotuottajien kanssa. Toimenpiteiden työpohjana käytetään Parasta palvelua -kehittämisohjelmassa tehtyjen toimintaprosesseja ja sopimusmalleja.

Kehittämisohjelman toteutuksessa huomioimme kansalliset palvelut ja kokonaisarkkitehtuurityö, tietoturvamääräykset sekä teemme tiivistä yhteistyötä opetushallinnon kehittäjätahojen sekä muiden Parasta-kehittämisohjelmien (Parasta Palvelua, Parasta Osaamista ja Parasta DigiOhjausta) kanssa.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat

 • Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Gradia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 • Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • EdupoliPointCollege Oy, Careeria
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Yrkesakademin i Österbotten

 

Linkit

Parasta DigiTukea blogiin

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eeva-Leena Ronkainen
044 703 7857
eeva-leena.ronkainen@osekk.fi

Projektikoordinaattori Riikka Lahtela
044 703 7802
riikka.lahtela@osekk.fi