Parasta Palvelua Pohjoinen

Valkoisella lukee Opetus- ja kulttuuriministeriö mustalla tekstillä.

Hankkeen toiminta-aika

01.12.2017 – 31.12.2019

 

Hankkeen kuvaus

Parasta Palvelua – kehittämisohjelma on reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen ohjelma, johon kytkeytyy mukaan koko maan kattava ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkosto. Ohjelman osapuolet toteuttavat yhteisiä toimenpiteitä, joiden avulla asiakkaat (työnantajat, opiskelijat) saavat yhdenmukaisen kaikille koulutuksen järjestäjille yhtenäisen koulutus- tai oppisopimustoiminta/palveluprosessin.
Yhteiskehittämisen myötä asiakaskokemus sekä –tuntemus paranee ja sisäinen sekä ulkoinen viestintä selkeytyy.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

  1. Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
  2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen
  3. Tiedotus ja viestintä hyväksi todettujen käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle
  4. Osallistumisen ja osallistamisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla.

Pohjoisen verkoston koordinaattorina toimii Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk/OSAO. Osatoteuttajina ovat Hengitysliitto Heli ry/Luovi, Raahen koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
p. 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Projektikoordinaattori Nina Arvola
p. 050 577 5963
nina.arvola@osao.fi