RageStop

Turvallisuus ja tunteet oppimisen perustana

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.4.2020 – 31.5.2022

Hankkeen kuvaus

Tunnetaitojen kehittyminen vaikuttaa nuoren sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Turvattomuuden kokemus voi ilmentyä erilaisina tunne-elämän säätelyyn liittyvinä haasteita ja erilaisia reaktiivisina ilmentyminä esimerkiksi eritystäytymisenä tai väkivaltaisena käyttäytymisenä. Turvallinen oppimisympäristö sekä opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat selkeät rakenteet vähentävät keskeyttämistä ja vahvistavat opintoihin kiinnittymistä.

Ragestop -hankkeessa tavoitteenamme on kehittää valmennusmalli nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen sekä hyvinvoinnin ja opiskelun tukemiseen. Hankkeessa lisäämme ammattiopiston opettajien ja oppilashuollon henkilöstön valmiuksia nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen. Hanke tarjoaa myös koulutusta toimintamallista, joka on suunnattu kasvatuksellisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät nuorten kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Valmennusmallia pilotoidaan Oulun kaupungin kymppiluokalla ja OSAOn VALMA-ryhmissä.

Hankkeen kehittämä valmennusmalli ennaltaehkäisee nuorten nivelvaiheen haasteita peruskoulutuksesta toiselle asteelle siirryttäessä, ja ammatillisen kouluttautumisen alkuvaiheessa tapahtuvia keskeyttämisiä. Hankkeen kautta saatava tieto-taito auttaa nuoren menestymistä jatko-opinnoissa ja ihmissuhteissa.

Hankkeessa ovat mukana Oulun ammattikorkeakoulu (koordinaattori), OSAO ja Oulun ensi- ja turvakoti ry. Rahoitus on saatu Euroopan sosiaalirahastosta ja sen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus.

VIREESSÄ-opas

VIREESSÄ viritysopas nuorille ja heidän kanssaan toimiville aikuisille on käytännöllinen toimintamalli, joka pohjautuu tutkittuun tietoon turvallisuuden kokemuksen ja tunnesäätelytaitojen merkityksestä oppimiseen. Oppaan teemat ja niihin liittyvät tehtävät ovat syntyneet nuorten kokemustiedon pohjalta.

VIREESSÄ-toimintamallia voi toteuttaa kokonaisuutena toteuttaen teemojen mukaista rakennetta, mutta suositeltavaa olisi tapaamiskerroilla toimia ryhmän vireystilan mukaisesti muun muassa virittäviä tehtäviä valittaessa. Yhteinen matka on parhaimmillaan silloin, kun ohjaaja ja nuoret tutkivat yhdessä avoimin mielin ryhmässä tapahtuvia asioita tässä ja nyt. Turvallista matkaa!

 

Tutustu oppaaseen

OSAOn yhteyshenkilö

Projektikoordinaattori Senni Laine
p. 040 161 6741
senni.laine@osao.fi

Hankkeen koordinaattorin yhteystiedot

Projektipäällikkö Harriet Tervonen
harriet.tervonen@oamk.fi
040 194 5102