RETU

Resilienssi ja tulevaisuususko

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.10.2018 – 31.12.2020

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa keskitytään tunnistamaan, mitkä tekijät haittaavat opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota suunnitella jatko-opintojaan ja työuraansa. Lisäksi tarkoituksena on auttaa opettajia ja ohjaajia sekä opiskeluhuollon henkilöstöä puuttumaan ajoissa opintojen etenemistä hidastaviin elementteihin. RETU-hankkeessa rakennetaan digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, jonka avulla opiskelijoiden tilannetta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Se antaa tuloksena analyysin, joka kuvaa opiskelijan tilannetta opiskelukyvyn, toimijuuden ja toimintakyvyn sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintaa sekä opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön valmiuksia ja osaamista siten, että varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen keinoin varmistetaan, että opiskelija saa oikea-aikaista ja kohdennettua tukea. RETU -hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintamalleja. Tavoitteeseen haetaan ratkaisua vahvistamalla oppilaitosten henkilöstön ja yhteistyötahojen osaamista ja yhteistyön muotoja. Lopullinen tavoite on, että opiskelijoiden opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Laura ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat OAMK, KareliaAMK, Hyria, Riveria, Spesia, TAMK, JY koulutuksen tutkimuslaitos ja OSAO. Projekti on saanut rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastosta. Rahoituksen on myöntänyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Hankkeen yhteyshenkilöt OSAOssa

Projektikoordinaattori Virpi Jääskö
p. 050 317 4882
virpi.jaasko@osao.fi

Asiantuntija, opettaja Paula Pisano
p. 044 703 7781
paula.pisano@osao.fi