Sähkö 2.0

Tuulesta ja auringosta virtaa

EU-lippulogo, jossa on sinisellä pohjalla ympyrän muodossa 12 keltaista tähteä. Lipun alla teksti Euroopan unioni ja sen alapuolella teksti Euroopan aluekehitysrahasto.

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeen toiminta-aika

1.5.2020 – 31.12.2022

Hankkeen kuvaus

Sähkö 2.0 -hankkeessa tavoitteenamme on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus tuulivoiman ja aurinkopaneeliratkaisuiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen aikana laajennamme ja monipuolistamme laitteistohankintojen kautta OSAOn oppimisympäristöjä vastamaan alueen yritysten esiin nostamia tarpeita.

Hankkeessa toteutettavalla uusiutuvien energioiden oppimisympäristöllä mahdollistamme paremmin myös ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen toteuttamisen, paikallisesti tarjottavien tutkinnon osien suunnittelun ja toteutuksen, yritysten henkilöstön lisäkoulutukset sekä työelämälähtöinen tutkinnon rajat ylittävän yhteistyön sähköautomaation ja kone- ja tuotantotekniikan kunnossapitoasennuksen välillä.

Hankkeessa toteutetaan uusiutuvien energioiden oppimisympäristö, joka koostuu työelämän tarpeita vastaavista laitekokonaisuuksista. Uusiutuvien energioiden oppimisympäristö sisältää tuulienergian oppimisympäristön sekä aurinkoenergian oppimisympäristön.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi