Selvät sävelet

Musta pystyviiva, jonka oikealla puolella teksti Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toiminta-aika

1.1.2021 – 30.4.2022

Hankkeen kuvaus

Selvät sävelet -hankkeessa selvitetään, miten kuntakokeilu vaikuttaa työvoimakoulutuksiin liittyviin prosesseihin ammatillisissa oppilaitoksessa. Hankkeessa kehitetään alueellinen toimintamalli työvoimakoulutuksen järjestäjien (hanketoimijat) kesken. Yhteinen toimintamalli selkiyttää, ohjaa ja yhdenmukaistaa koulutuksen järjestäjien toimintaa vos-työvoimakoulutuksen osalta, koulutuksen asiakas huomioiden. Hanketyö tiivistää ja kehittää alueen koulutuksen järjestäjien ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii OSAO. Hankkeen osatoteuttajat ovat

  • Koulutuskuntayhtymä Brahe
  • Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan opisto
  • PSK-Aikuisopisto
  • KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Tutustu hankkeessa kehitettyyn VOS-työvoimakoulutuksen toimintamalliin

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Niina Nissinen
p. 044 703 7914
niina.nissinen@osao.fi