SOPU – Sujuvat omat polut

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

01.04.2018 – 31.10.2020

 

Hankkeen kuvaus

SOPU – Sujuvat omat polut -projektissa tavoitteenamme on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) -ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Kehitämme ohjauksellista HOKS-prosessia vastaamaan paremmin uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä.

SOPU-projektin tavoitteena on opiskelijan sujuva yksilöllinen eteneminen opintopolullaan. Vahvistamme ohjauskäytänteitä mm. osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöissä ja siirtymävaiheissa. Pilotoimme OSAOssa VALMA-koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välimaastoon sijoittuvaa ohjausmuotoa, jossa keskeyttämisen vaarassa olevat opiskelijat polutetaan eteenpäin välittömästi. Arvioimme jo aiemmin kehitetyn vapaaehtoisuuteen perustuvan K2K-toimintamallin soveltamista opiskelijan tueksi erilaisissa koulutuksellisissa siirtymävaiheissa.

Kehitämme projektissa myös hakeutumisvaiheen ohjausta. Kehitämme yksilöllistä koulutukseen tutustumismallia osana jatkuvaa hakua ja luomme samalla ohjauksellista toimintamallia ja mallinnamme aloittamisvaihetta tukevia opintoja hakuvaihetta opinnollistaen. Tavoitteenamme on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sujuvien opintopolkujen mahdollistamiseksi. Kokonaisuudessaan tulemme hyödyntämään ja jatkokehittämään aiemmissa hankkeissa kehitettyjä sujuvia yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistavia ratkaisuja.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän SEDUn, Länsikannikon Koulutus Oy:n Winnovan sekä Oulun Palvelualan Opiston kanssa. OSAO on hankkeen päätoteuttaja.

 

Hankkeessa kehitettyjä käytäntöjä ja toimintamalleja löydät SAKU ry:n ylläpitämän Arjen arkki -palvelutoiminnan menetelmäpankista. Käytä hakusanaa SOPU. Siirry Arjen arkki -menetelmäpankkiin

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maarit Kopakka
p. 040 668 2884
maarit.kopakka@osao.fi

Projektikoordinaattori Heli Pesonen
p. 040 637 8552
heli.pesonen@osao.fi