Tieto-osaamisen parantaminen

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020

Valkoisella lukee Opetus- ja kulttuuriministeriö mustalla tekstillä.

Hankkeen toiminta-aika

1.1.2020 – 31.12.2021

Hankkeen kuvaus

OSAO on määritellyt yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi joustavat ja monipuoliset opintopolut. Tieto-osaamisen parantamisen avulla kehitämme toimintatapojamme ja kyvykkyyttämme vastata painopisteen asettamaan haasteeseen entistä parempilaatuisen tiedon ja sen monipuolisemmalla hyödyntämisellä.

Tieto-osaamisen parantamisen toimenpiteet on jaettu kahteen osaan:

  1. Tieto-osaamisen parantamisen suunnitelma ja toteutus
  2. Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen -kokonaisuuden tukeminen

Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoituksella.

Lisätietoja

Projektipäällikö Raili Karttunen
p. 050 463 8744
raili.karttunen@osao.fi