Tolokusti verkossa

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

14.12.2018 – 31.5.2020

 

Hankkeen kuvaus

Tuotamme yhteisten aineiden opiskelumateriaalia Moodle-oppimisympäristöön ja muokkaamme jo olemassa olevista materiaaleista laadukkaita verkkokursseja. Materiaalit toteutetaan kohtuuden rajoissa saavutettavuusdirektiivin vaatimusten mukaisesti. Niistä tehdään helposti käytettäviä ja niissä käytetään ymmärrettävää kieltä. Lisäksi keräämme tilastotietoa siitä, korvataanko oppikirjoja Tolokusti verkossa -hankkeen toteuttamilla digitaalisella oppimateriaalilla. Tilastotiedolla ja kyselyillä selvitämme hankkeen vaikutusta opiskelijakohtaisiin oppimateriaalikustannuksiin.

Järjestämme opettajille pajamaista digikoulutusta, jota toteutetaan vertaisoppimalla ja tiimityöskentelyllä. Tavoitteena on levittää vertaisoppimisen ja yhdessä tekemisen kulttuuria sekä antaa konkreettinen malli opettajasta ohjaajana Moodlea hyväksikäyttäen.

Projektin aikana valmistellaan OSAOlle e-kampusta ja e-ohjauksen toimintamallia. Tavoitteenamme on saada verkko-opetus aidoksi vaihtoehdoksi opiskelijalle. E-kampuksen avulla opiskelijoiden opinnot saadaan käyntiin heti opiskelijaksi hakeutumisvaiheessa.

Hankeen koordinoinnista vastaa OSAO ja osatoteuttajina toimii Ammattiopisto Luovi, Careeria ja Yrkesakademin i Österbotten.

 

Linkit

Hankkeen esite

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Jaana Parkkila
p. 050 590 7524
jaana.parkkila@osao.fi