ToTyk

Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.5.2018-30.4.2021

Hankkeen kuvaus

Suomi tarvitsee menestyviä yrittäjiä. Uusista työpaikoista valtaosa syntyy mikro- ja pienyrityksiin. Koulutuksen näkökulmasta tämä on haaste ja kiinnostusta yrittäjyyteen pyritään lisäämään kaikilla kouluasteilla.  Yrittäjyys nousee yhä keskeisemmäksi näkökulmaksi koulujen toiminnassa ja uusien oppimisympäristöjen rakentamisessa. Opettajilla on keskeinen rooli yrittäjyyden edistämisessä, yritysyhteistyössä ja yrittäjyyden oppimisympäristön rakentamisessa. Yrittäjyyskasvatus muuttaa opettajan roolia perinteisestä opettajasta valmentajaksi, ja haasteena tulee olemaan uudenlainen yhdessä tekeminen, tiimiopettajuusosaaminen. Pohjois-Pohjanmaa haluaa olla yrittäjyysmaakunta (Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040), jossa nuoriin panostetaan. Muutos ei synny silmän räpäyksessä, vaan juurtuakseen uusi toimintatapa ja -kulttuuri vaatii aikaa ja koko työyhteisön mukanaoloa.

ToTyk eli Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen -hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian sisältöjen vienti käytännön toimintaan. Ydintavoite voidaan tiivistää näin: Tavoitteellisempaa ja täsmällisempää strategian jalkauttamista, rohkeita kokeiluja. Maakunnan tasolla vuosina 2015-2018 toiminut hanke Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk) kokosi koulutusorganisaatiot laajasti kehittämään yrittäjyyskasvatusta.

Hankkeen tuloksena eri ammattialoilla on mahdollista valita yrittäjyysopinnot. Hankkeessa luodaan selkeä yrittäjyyden polku, kuvaus mitä opintoja valitsemalla opiskelija saa yrittäjyyden tietotaidon ammatillisen osaamisen rinnalle. Hankkeessa tiivistetään yritysyhteistyötä ja opettajien yrittäjyysosaamista lisätään tiimiopettajuusopinnoilla. Ammattikorkeakoulussa TKI-toiminnan ja koulutuksen yhteistyön lisääminen on eräs tärkeä toimenpide.

Ota yhteyttä

Projektikoordinaattori Jouni Kaksonen
p. 044 703 7894
jouni.kaksonen@osao.fi