Työelämä ja teknologia

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

09.09.2019 – 31.12.2021

 

Hankkeen kuvaus

Työelämä ja teknologia hankkeessa jatkokehitämme DigiTutor-mallia, joka on kehitetty OOODi- ja Parasta DigiOhjausta hankkeissa.  Työelämän DigiTutor-mallin avulla vahvistamme työelämän ja koulutuksenjärjestäjän yhteistyötä ja osallistamme työelämää jatkokehittämään digitutor-mallia ja uudenlaisia oppimisympäristöjä. Mallia toteutetaan uusille koulutusaloille ja uusien koulutuksenjärjestäjien käyttöön sekä vakiinnutetaan osaksi koulutuksenjärjestäjien toimintaa.

OSAOssa tavoitteenamme on toteuttaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaamisessa toimivan sovelluksen pilotointi ohjauksen eri vaiheissa (oppimisen ohjaus, seuranta ja arviointi) ja eri aloilla hyödyntäen DigiTutor-mallia.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian koordinoimassa hankkeessa ovat mukana OSAOn lisäksi Turun kristillinen opisto, Salon seudun ammattiopisto, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU, Saimaan ammattiopisto Sampo, Koulutuskeskus Salpaus, Lapin ammattiopisto REDU  ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eeva-Leena Ronkainen
p. 044 703 7857
eeva-leena.ronkainen@osao.fi