Uudet teknologiat kone- ja tuotantotekniikassa

Logossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa tekstit Oulu ja Business Oulu

Hankkeen toteutusaika

1.1.2019 – 31.8.2021

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää metalli- ja konepajateollisuuden kilpailukykyä ja varmistaa alan yritysten osaavan työvoiman saanti. Varmistamme alan yritysten
osaavan työvoiman saatavuuden CNC-koneistukseen, laserleikkaukseen sekä automaatioon ja robotiikkaan liittyen päivittämällä oppilaitosten laitekantaa työelämän tarpeita vastaaviksi. Hankkeen laitteistohankintojen avulla laajennamme ja monipuolistamme OSAOn ja OAMK:n olemassa olevia oppimisympäristöjä.

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden testata hankkeessa hankittuja laitteita oppilaitoksessa ja yhteistyörobotteja demonstraatioissa myös yrityksissä. Hankkeen avulla yritykset pääsevät testaamaan laitteita ennen omien laitehankintojen tekemistä matalalla kynnyksellä. Demonstraatioiden kautta tehostamme yritysten tuottavuutta.

Hankkeen konkreettisena tuloksena OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikössä ja OAMK:ssa on uudenaikaiset, yritysten tarpeita vastaavat, yhteiskäytössä olevat oppimisympäristöt, joita voidaan hyödyntää useassa tutkinnossa. Tavoitteenamme on edistää oppilaitosten oppimisympäristöjen yhteiskäyttöä. Uudenaikaisten oppimisympäristöjen avulla mahdollistamme ammattiopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteiset kehittämisprojektit yrityksissä. Laitteistojen avulla mahdollistetaan osaltaan OAMK:n ja OSAOn opiskelijoiden yhtäaikaiset projektityöt ja työpaikalla tapahtuva oppiminen yrityksissä.

Luomme hankkeessa toimintamallin siihen, kuinka alueen yritykset voivat hyödyntää oppilaitosten monipuolista laitekantaa myös hankkeen päätyttyä.

 

Yhteystiedot OSAOssa

Pekka Leinonen
p. 044 703 7794
pekka.leinonen@osao.fi

Hankkeen koordinaattorin yhteystiedot

Projektipäällikkö Vesa Rahkolin
p. 040 645 2239
vesa.rahkolin@oamk.fi