Väkevä

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.5.2021-30.4.2023

Hankkeen kuvaus

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta -hankkeessa konkretisoimme hanketoimijoiden, muiden koulutustoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyönä kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällöt.

Hankkeen aikana järjestämme laajasti osallistavia työpajoja, joissa sovimme kouluastekohtaiset tavoitteet kestävälle kehitykselle, digitalisaatiolle ja kansainvälistymiselle. Hanketyössä hyödynnämme kouluastekohtaisia opetussuunnitelmia.

Tuloksena uudistamme PoPYK-hankkeessa laaditun Nuoret tekevät tulevaisuuden – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategian uudenlaiseksi kestävän kehityksen, kansainvälistymisen ja digitalisaation osaamistavoitteet sisältäväksi yrittäjyyskasvatuksen malliksi. Malli linjaa tulevien vuosien yrittäjyyskasvatusta ja sen toteuttamista alueemme erityispiirteet huomioiden. Osatoteuttajana OSAO sitouttaa organisaation mukaan kehittämistyöhön ja sen kautta syntyvien tulosten käyttöön.

OSAOn rooli hankkeessa on kehittää tiimioppimista ja tiimiopettamista ja toteuttaa sitä tiimioppimiselle ominaisessa oppimisympäristössä, jossa yrittäjyyttä, yrittäjyyspolulla olevia nuoria yrittäjiä, ja yrittäjyyskasvatusta tuetaan digitalisaatiota, kestävää kehitystä ja kansainvälisyyttä hyödyntäen. Pilotointi tapahtuu Kaukovainion yksikössä, palvelut. Väkevässä tuotettua osaamista ja siitä saatuja tietoja levitämme organisaatiossa ja sen ulkopuolelle työelämäverkostoon.

Koulutuskuntayhtymä OSAO on osatoteuttajana Oulun Yliopiston koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia Väkevässä ovat:

  • Centria-ammattikorkeakoulu
  • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
  • Raahen koulutuskuntayhtymä
  • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
  • Oulun kaupunki

Yhteystiedot

Asiantuntija Satu Virtanen
p. 050 590 1045, satu.virtanen@osao.fi

Asiantuntija Perttu Hietala
p. 040 543 4584, perttu.hietala@osao.fi