VASKI – Kestävän kehityksen tiekartta

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Ympyrän muotoinen logo, jossa teksti Vaski-hanke. Vaski.info. Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus.

Hankkeen toiminta-aika

16.12.2021-31.12.2023

Hankkeen kuvaus

VASKI -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Osatoteuttajana OSAO osallistuu kestävyystiekartan laatimiseen sekä työpakettien 4 ja 5 kehittämiseen. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Sataedu ja mukana on 61 ammatillista oppilaitosta.

Työpaketti 4: Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt

Tavoitteena on tuottaa pilotointialalle tekstiili- ja muotialan koulutukseen testattua tietoa, uusia ratkaisuja sekä kehittynyttä osaamista ja kokeilukulttuuria, jota voidaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti hyödyntää alan oppimistoiminnassa. Konkreettisena tuloksena syntyy tekstiili- ja muotialan perustutkinnon useiden tutkinnon osien sisältöihin linkittyvä materiaali- ja sisältökokonaisuus kestävän kehityksen -periaatteiden oppimisen ja toiminnan tueksi.

Työpaketti 5: Osaamisen kehittäminen

Tavoitteena on kestävän osaamisen lähtötason kartoitus OSAOlla hankkeen alkuvaiheessa yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Toisen kerran kestävää osaamista kartoitetaan hankkeen lopussa syksyllä 2023, jotta saamme selville miten kestävä osaaminen on muuttunut hankkeen aikana.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Tutustu tarkemmin tavoitteisiin ja työpaketteihin hankkeen verkkosivuilla.

 

Hankkeen verkkosivut: vaski.info

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marjo Finnilä
p. 050 570 1979
marjo.finnila@osao.fi