Verkotu porukkaan – soluttaudu parveen

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

15.12.2017 – 31.12.2019

 

Hankkeen kuvaus

Keskitämme hankkeessa opiskelijan koko oppimisprosessin yhteen avoimeen verkko-oppimisympäristöön e-perusteiden mukaisesti. Luomme eri alojen tutkinnon osista laadukkaan verkkoympäristön, joka tuo opiskelijan koko opintopolun näkyväksi ja mahdollistaa etenemisen osaamisperusteisesti, tavoitteellisesti sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Verkko-oppimisympäristö muuttaa työyhteisön ja työpaikkojen toimintakulttuuria, sulautuva oppiminen jalkautuu ja opettajien ja työpaikkaohjaajien rooli muuttuu oppimisprosessin ohjaajaksi

Tavoitteenamme on saada opettajien tiimityöskentely ja vertaisoppiminen pysyväksi toimintakulttuuriksi, jolla muutetaan oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa opettajien itseohjautuvuutta tukevaksi.

Lisäksi kehitämme toimintamalleja siihen, kuinka verkko-opetusta ja kontaktiopetusta yhdistämällä mahdollistetaan opiskelijoiden joustavat opintopolut sekä paikasta ja ajasta riippumaton oppiminen oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella. Selvitämme hankkeessa mahdollisuutta toteuttaa ainakin kahteen perustutkintoon yksi yhteinen osittain tai kokonaan verkossa suoritettava tutkinnon osa kestävään kehitykseen, puhtaanapitoon, kierrätysmenetelmiin ja energian käytön säästämiseen perustuen.

OSAO toteuttaa hankkeen yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen ja Oulun Palvelualan Opiston kanssa.

 

Linkit

Verkotu porukkaan – soluttaudu parveen -verkkosivu