ViSu

Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

1.11.2019 – 31.12.2021

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa edistämme paikasta riippumatonta oppimista uudella tavalla, aitoja työelämän tilanteita muistuttavissa oppimisympäristöissä. Rakennamme ja jatkokehitämme avoimia virtuaalisia (AR/VR) oppimisympäristöjä sekä niiden oppimateriaaleja ja kehitämme muita sisältöjä.

Otamme käyttöön, kehitämme ja hyödynnämme simulaatio-oppimisympäristöjä uusilla aloilla sekä mahdollistamme simulaattoreiden etäkäytön. Luomme hankkeessa pedagogiset mallit virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttöön ammatillisessa koulutuksessa.

OSAOssa kehitämme hankkeen aikana VR- ja AR-oppimisympäristöjä turvallisuusalalle, tieto- ja viestintätekniikkaan ja logistiikka-alalle.

OSAO on osatoteuttajana Turun kaupungin koordinoimassa hankkeessa. OSAOn lisäksi mukana on 12 muuta osatoteuttajaa.

Tutustu hankeverkoston yhteisiin sivuihin

Yhteystiedot

OSAOn yhteyshenkilö

Antti Vainiokangas
p. 040 141 5150
antti.vainiokangas@osao.fi